Browsing by Author Лобач, У. А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Балота ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў ПадзвінняЛобач, У. А.
2014Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навук. арт. II міжнар. навук. канф., Полацк, 17–18 красав. 2014 г.: у 2 ч. Ч. 1Полацкі дзяржаўны універсітэт; Дук, Д. У.; Лобач, У. А.; Шидловский, С. О.
2014Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навук. арт. II міжнар. навук. канф., Полацк, 17–18 красав. 2014 г.: Ч. 2Полацкі дзяржаўны універсітэт; Дук, Д. У.; Лобач, У. А.; Шыдлоўскі, С. А.
2014Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. арт. II міжнар. навук. канф., Полацк, 17–18 красав. 2014 г.: у 2 ч. Ч. 2Полацкі дзяржаўны універсітэт; Дук, Д. У.; Лобач, У. А.; Шидловский, С. О.
2011Беларускае Падзвінне : зб. навуковых прац канф. 2011. Ч.1Полацкі дзяржаўны універсітэт; Дук, Д. У.; Лобач, У. А.
2011Беларускае Падзвінне : зб. навуковых прац канф. 2011. Ч.2Полацкі дзяржаўны універсітэт; Дук, Д. У.; Лобач, У. А.
2009Беларускае Падзвінне :зборнік навуковых прац рэспубліканскага навукова-практычнага семінара (20-21 ліст. 2008 г.)Полацкі дзяржаўны універсітэт; Дук, Д. У.; Лобач, У. А.
Jun-2016“Валькірыі” паўночнабеларускіх паданняў: сімволіка і тыпалогія вобразуЛобач, У. А.
2011Вобраз літоўцаў у беларускай народнай культурыЛобач, У. А.; Внуковіч, Ю. І.
2014Вобраз чараўніка ў традыцыйнай карціне свету беларусаў Падзвіння ХХ – пач. ХХІ ст. (па матэрыялах этнаграфічных экпедыцый ПДУ)Лобач, У. А.
Oct-2015Гарадскі ландшафт у традыцыйнай карціне свету беларусаў ПадзвінняЛобач, У. А.
Jul-2015Горад і гараджане ў светапоглядзе беларускіх сялян другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя (па фальклорных і этнаграфічных матэрыялах віцебшчыны)Лобач, У. А.
Jun-2016Духоўныя скарбы Глыбоччыны вачыма гомельскіх фалькларыстаў (Глыбоччыны духоўнасці глыбіні: Народная духоўная культура Глыбоцкага раёна / аўт. кал.: В.С. Новак [і інш.] ; пад агул. рэд. В.С. Новак. – Мінск : БЕЛТА, 2014. – 304 с. : іл.)Лобач, У. А.
2008Культавыя крыніцы БеларускагаПадзвіння: вопыт арэальнага даследаванияЛобач, У. А.
Jul-2009Латвiя i латышы у традыцыйнай карцiне свету беларусау Падзвiння XIX - першай паловы XX стагоддзяЛобач, У. А.
Jan-2010Мiфасемантыка культурнага ландшафту беларусау: тэарэтыка-метадалагiчныя праблемы даследаванняЛобач, У. А.
2006Полацкі этнаграфічны зборнік. 2006. Вып.1. Ч.1 : Народная медыцына беларусаў ПадзвінняЛобач, У. А.; Філіпенка, У. С.
2006Полацкі этнаграфічны зборнік. 2006. Вып.1. Ч.2 : Народная медыцына беларусаў ПадзвінняЛобач, У. А.; Філіпенка, У. С.
2011Полацкі этнаграфічны зборнік. 2011. Вып.2. Ч.1 : Народная проза беларусаў ПадзвінняЛобач, У. А.
2011Полацкі этнаграфічны зборнік. 2011. Вып.2. Ч.2 : Народная проза беларусаў ПадзвінняЛобач, У. А.