Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/19459
Title: Станаўленне ўлады Рагвалода ў сістэме сацыяльных адносін Полацкай зямлі
Authors: Кежа, Ю. М.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Polatsk
Rogvolod
power
укняжэнне
Рагвалод
Полацкая зямля
Issue Date: Jan-2017
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2017. - № 1. – C. 89-95
Series/Report no.: Серия A, Гуманитарные науки;2017. - № 1
Abstract: Аналізуюцца асаблівасці ўсталявання ў Полацку ўлады скандынаўскага правадыра Рагвалода (сярэдзіна Х ст. – 978 г.). Робіцца выснова, што Рагвалод быў запрошаны ў Полацк прадстаўнікамі мясцовых эліт у сярэдзіне Х ст. Фактарамі ўкняжэння Рагвалода было выкананне ім функцый кантролю над сярэднедзвінскім гандлёвым маршрутам “з вараг у грэкі” і абароны дадзенай тэрыторыі ад знешняй пагрозы. Пад уладай Рагвалода ў другой палове Х ст. апынуліся тэрыторыі ад Браслаўскага Паазер’я да Лукомля і Друцка, з насельніцтвам гэтых тэрыторый былі ўсталяваны падаткова-данніцкія адносіны.= The article analyzes the characteristics of the establishment in Polatsk of Scandinavian leader Rogvolod power (mid-tenth century till 978). It is concluded that Rogvolod was invited to Polotsk by representatives of local elites in the middle of the tenth century. Power factor was Rogvolod perform their oversight functions over the Polotsk trade route and the protection of the territory from external threats. Under Rogvolod power in the second half of the tenth century were large areas. With a population of these territories the tax relations were established.
Description: FORMATION OF AUTHORITIES ROGVOLOD IN SOCIAL RELATIONS POLOTSK J. KEZHA
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/19459
ISSN: 2070-1608
Appears in Collections:4. Статьи
2017, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кежа_2017-1.pdf198.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.