Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/19880
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБортнік, І. А.-
dc.date.accessioned2017-04-19T07:28:09Z-
dc.date.available2017-04-19T07:28:09Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationБортнік І.А. Праблема талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы Вялікага княства Літоўскага і Польшчы XVI-XVII стст. : аўтарэф. дыс. ... канд. філас. навук : 09.00.03 / І.А. Бортнік ; Беларус. дзярж. ун-т – Мінск, 2007. – 22 с.ru_RU
dc.identifier.urihttp://elib.psu.by:8080/handle/123456789/19880-
dc.descriptionBortnik Ihar Aliaksandravich The Problem of Tolerance in the Philosophical and Socio-Political Thought of the Grand Duchy of Lithuania and Poland in the 16-17th Centuriesru_RU
dc.description.abstractМэта даследавання – эксплікацыя і сістэмны аналіз сутнасці канцэптуальных падыходаў да праблемы талеранцыі і спецыфікі іх тэарэтычнай рэпрэзентацыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы Вялікага княства Літоўскага і Польшчы XVI-XVII стст. Метады даследавання. Для дасягнення пастаўленай мэты выкарыстоўваліся метад гісторыка-філасофскай рэканструкцыі, метад кампаратыўнага аналізу, сістэмны метад.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.subjectГосударственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Філасофіяru_RU
dc.subject09.00.03 – гісторыя філасофііru_RU
dc.subjectВаршаўская канфедэрацыяru_RU
dc.subjectверацярпімасцьru_RU
dc.subjectправаслаўеru_RU
dc.subjectпратэстантызмru_RU
dc.subjectфіласофская і сацыяльна-палітычная думкаru_RU
dc.subjectWarsaw confederationru_RU
dc.subjecttolerationru_RU
dc.subjectOrthodoxyru_RU
dc.subjectProtestantismru_RU
dc.subjectphilosophical and socio-political thoughtru_RU
dc.titleПраблема талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы Вялікага княства Літоўскага і Польшчы XVI-XVII стст. Аўтарэферат дысертацыіru_RU
dc.typeAvtoreferat dissertationsru_RU
dc.identifier.udc87/3(Бел.)-
Appears in Collections:Авторефераты диссертаций

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_Бортник И.А_2007.pdf421.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.