Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/19949
Title: Генацыд яўрэйскага насельніцтва на тэрыторыі Віцебскай вобласці. 1941 – 1943 гг. Аўтарэферат дысертацыі
Authors: Корсак, А. І.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
07.00.02 – айчынная гісторыя
Автореферат диссертации
Вялікая Айчынная вайна
нямецка-фашысцкая акупацыя Беларусі
генацыд
Халакост
Великая Отечественная война
немецко-фашистская оккупация Беларуси
The Great Patriotic War
the occupation of Belorussia by German fascists
genocide
the Holocaust
Issue Date: 2008
Citation: Корсак, А. І. Генацыд яўрэйскага насельніцтва на тэрыторыі Віцебскай вобласці. 1941 – 1943 гг. : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / А. І. Корсак ; Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка – Мінск, 2008. – 25 с.
Abstract: Аб’ектам даследавання з’яўляецца акупацыйная палітыка нацысцкай Германіі на тэрыторыі Беларусі падчас Вялікай Айчыннай вайны. Прадмет даследавання – змест, метады і формы нацысцкай палітыкі генацыду ў дачыненні да яўрэйскага насельніцтва Віцебскай вобласці ў 1941 – 1943 гг.=Объектом исследования является оккупационная политика нацистской Германии на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Предмет исследования – содержание, методы и формы нацистской политики геноцида в отношении к еврейскому населению Витебской области в 1941 – 1943 гг.=The object of the research – the occupation policy of Nazi Germany on the territory of Belorussia during the Great Patriotic War. The subject of the research – the essence, methods and forms of the Nazi genocide policy to wards the Jewish population of Vitebsk region in 1941 – 1943.
Description: Alesya Korsak The genocide of the Jewish population on the territory of Vitebsk region. 1941 – 1943.
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/19949
Appears in Collections:1. Авторефераты диссертаций и диссертации
Авторефераты диссертаций

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_Корсак_2008.pdf585.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.