Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/22866
Title: Мастацкая інтэрпрэтацыя асобы Еўфрасінні Полацкай у беларускай прозе XX–XXI стагоддзяў
Authors: Налётава, Н. М.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
Беларуская проза
Мастацкая інтэрпрэтацыя
Культура
Дзеяч культуры
Еўфрасіння Полацкая
Belarusian prose
Artistic interpretation
Culture
Cultural figure
St. Euphrosyne of Polotsk
Issue Date: Jul-2018
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2018. - № 10 – C. 33-37
Series/Report no.: Серия A, Гуманитарные науки;2018. - № 10
Abstract: Даследаванне мастацкай інтэрпрэтацыі гістарычных падзей і асоб, звязаных з беларускай рэчаіснасцю, не страчвае сваёй актуальнасці ў цяперашні час і прыцягвае ўвагу сучасных літаратуразнаўцаў. Пры адлюстраванні падзей мінулага аўтары, несумненна, абапіраюцца на дадзеныя гістарычнай навукі. Аднак немалаважную ролю ў такіх выпадках адыгрывае і мастацкая фальсіфікацыя. Сучасныя беларускія пісьменнікі канцэптуальна-гістарычна інтэрпрэтуюць асобу Еўфрасінні Полацкай, але пры гэтым імкнуцца не аддаляцца ад прататыпа, прадстаўленага ў «Жыціі Еўфрасінні Полацкай». Праводзіцца даследаванне мастацкага вобраза Еўфрасінні Полацкай у беларускай гістарычнай прозе XX–XXI стст. Сцвярджаецца, што ў прааналізаваных творах пісьменніцы Вольга Іпатава і Валянціна Коўтун па-свойму інтэрпрэтуюць гэты вобраз, падаюць больш ці менш праўдападобным у параўнанні з гістарычным прататыпам.= The study of artistic interpretation of historical events and personalities associated with the Belarusian reality does not lose its relevance at present and attracts the attention of modern literary critics. When playing back the events of the past authors certainly rely on historical science. However, fiction also plays an important role in such cases. Modern Belarusian writers conceptual-historically interpret the personality of St. Euphrosy-ne of Polotsk but tend to keep to the prototype presented in «Life of St. Euphrosyne of Polotsk». This article is devoted to the study of the artistic image Euphrosyne of Polotsk in Belarusian historical prose of XX-XXI centu-ries. It is alleged that the writer Olga Ipatova and Valentina Kovtun, in their own way interpret the image, pro-vide a more or less plausible when compared with the historical prototype.
Description: THE ARTISTIC INTERPRETATION OF ST. EUPHROSYNE OF POLOTSK IN THE BELARUSIAN PROSE OF THE XX-XXI CENTURIES N. NALIOTAVA
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/22866
ISSN: 2070-1608
Appears in Collections:2018, № 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Налётава_2018-10.pdf201.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.