Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/22867
Title: Прынцыпы тыпалагізацыі літаратурных жаночых вобразаў у работах сучасных даследчыкаў
Authors: Чарнавокая, А. М.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
Жаночыя вобразы
Тыпалогія
Сучаснае літаратуразнаўства
Гендарныя даследаванні
Сацыяльныя тыпы
Псіхалагічныя тыпы
Female characters
Typology
Contemporary literature studies
Gender studies
Psychological types
Social types
Issue Date: Jul-2018
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2018. - № 10 – C. 25-32
Series/Report no.: Серия A, Гуманитарные науки;2018. - № 10
Abstract: Мэта артыкула – суаднесці тыпалогіі жаночых вобразаў, прапанаваныя ў сучасных даследаваннях, з тыпалогіямі вобразаў-персанажаў, якія традыцыйна выкарыстоўваюцца ў літаратуразнаўстве. Аб’ектам даследавання з’яўляюцца работы беларускіх, расійскіх і ўкраінскіх навукоўцаў (І. Воюш, В. Кардапольцава, А. Пакіна, Т. Емчук і інш.). Робіцца выснова, што развіццё гендарных даследаванняў пакуль не прывяло да выпрацоўкі кардынальна новых падыходаў да тыпалагізацыі жаночых персанажаў. Пры распрацоўцы тыпалогіі жаночых вобразаў даследчыкі, як правіла, вылучаюць тыпы на падставе аўтарскага стаўлення да персанажаў, вызначэння псіхалагічных, сацыяльных, сацыяльна-гістарычных тыпаў, сюжэтнай функцыі персанажаў – а значыць, арыентуюцца на класічныя літаратуразнаўчыя падыходы. Тыпалогіі жаночых вобразаў найчасцей з’яўляюцца эмпірычнымі і іманентнымі, асноўная ўвага ў даследаваннях надаецца абумоўленасці канструявання жаночых вобразаў сацыякультурнай сітуацыяй.= The objective of this article is to correlate typologies of female characters, offered in modern researches, with the typologies of characters, traditionally used in literary criticism. Works, written by Belarussian, Russian and Ukrainian researchers (I. Voyush, V. Kardapoltsava, A. Pakina, T. Emchuk, etc.) were examined and com-pared. It’s concluded, that the development of gender studies hasn’t generated a new approach to typology of female characters. The types of female images, as a rule, are distinguished on the basis of the author’s relation to characters, definition of psychological, social types, subject function of characters – so, literary critics are oriented to the classical literary approaches. Typologies of female images are mostly empirical and immanent, the main attention in the researches is given to the relationship between female images and real social, cultural, political situation.
Description: TYPOLOGIZATION CRITERIA FOR WOMEN CHARACTERS IN MODERN CRITICAL STUDIES A. CHARNAVOKAYA
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/22867
ISSN: 2070-1608
Appears in Collections:2018, № 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Черноокая_2018-10.pdf259.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.