Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/20373
Title: Кераміка познесярэднявечных могілак як сведчанне памінальнай абраднасці вясковага насельніцтва Беларускага Падзвіння
Authors: Чараўко, Віктар Уладзіміравіч
Черевко, Виктор Владимирович
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Беларускае Падзвінне
памінальны інвентар
памінальны абрад
познесярэднявечны могільнік
Белорусское Подвинье
поминальный инвентарь
поминальный обряд
позднесредневековый могильник
archaeology of death and burial
Issue Date: 2017
Publisher: Мінск : Права і эканоміка
Citation: Чараўко, В. У. Кераміка познесярэднявечных могілак як сведчанне памінальнай абраднасці вясковага насельніцтва Беларускага Падзвіння / В. У. Чараўко // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў», Мiнск, Беларусь, 24–25 лістапада 2016 г. : у 2 т. Т. 2 / гал. рэд. А. І. Лакотка. — Мінск : Права і эканоміка, 2017. — С. 849–851
Abstract: Артыкул прысвечаны інтэрпрэтацыі фрагментаў керамічнага посуду, якія выяўлены на шэрагу познесярэднявечных могільнікаў. Зроблена выснова аб тым, што яны з'яўляюцца памінальным інвентаром. Это пацвярджаецца этнаграфічным матэрыялам. Такім чынам, можна казаць аб існаванні на Беларускім Падзвінні ў XIV-XVIII стст. абрадавага памінання продкаў на могілках = Статья посвящена интерпретации фрагментов керамической посуды, выявленных на ряде позднесредневековых могильников. Сделан вывоод о том, что они являются поминальным инвентарём. Это подтверждается этнографическим материалом. Таким образом, можно говорить о существовании на Белорусском Подвинье в ў XIV-XVIII стст. обрядового поминания предков на кладбище
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/20373
Appears in Collections:4. СтатьиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.