Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/22758
Title: Архітэктоніка інфармацыйнай прасторы беларускай культуры XIX – па- чатку XX стагоддзя. Монография
Authors: Сарока, С. М.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Культура. Культурология
Информация
Информационное пространство Беларуси
Белорусская культура
Інфармацыя
Інфармацыйная прастора Беларусі
Архітэктоніка інфармацыйнай прасторы
Інфармацыйная прастора культуры
Архитектоника
Архитектоника информационного пространства
Информационное пространство культуры
Северо-Западный край
Паўночна-Заходні край
Беларусазнаўства
Беларуская культура
Белорусоведение
Issue Date: 2016
Abstract: У манаграфіі выкладаецца сутнасць інфармацыйнага падыходу да аналізу з’яў культуры, упершыню распрацаваны яго алгарытм, абгрунтаваны асноўныя паняцці інфармацыйнай эпохі – інфармацыйная прастора, інфармацыйная прастора культуры і іншыя. На прыкладзе беларускай культуры XIX – пачатку XX стагоддзя апрабіраваны інфармацыйны падыход да аналізу інфармацыйнай прасторы на падставе інфармацыйнай прычыннасці. У дынаміцы інфармацыйных працэсаў Паўночна-Заходняга краю Расійскай імперыі даследаваны структурныя трансфармацыі і новаўтварэнні камунікацыйнай сістэмы, абгрунтавана канцэпцыя архітэктанічнага адзінства інфармацыйнай прасторы беларускай культуры XIX – пачатку XX стагоддзя. Манаграфія разлічана на даследчыкаў новых інфармацыйных накірункаў у гуманітарных навуках, на журналістаў і культуролагаў, аспірантаў і магістрантаў, спецыялістаў па інфармацыйнай культуры.
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/22758
ISBN: 978-985-531-547-7
Appears in Collections:Научные публикации кафедры социально-гуманитарных дисциплин



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.