Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27101
Title: Наватарскі характар развіцця драматургіі ў ХХ стагоддзі
Other Titles: THE INNOVATIVE NATURE OF THE 20TH CENTURY DRAMA’S EVOLUTION
Authors: Барычэўская, Т. Г.
BARYCHEUSKAYA, T.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
Эксперымент
Драма
Тэатр
Гісторыя
Традыцыі
Развіццё
Авангардызм
Абсурд
Постмадэрнізм
Experiment
Drama
Theater
History
Traditions
Evolution
Avant-garde
Absurd
Post-modernism
Issue Date: Mar-2021
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Барычэўская, Т. Г. Наватарскі характар развіцця драматургіі ў ХХ стагоддзі / Т. Г. Барычэўская // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2021. - № 2. - С. 12-16.
Series/Report no.: Серия A, Гуманитарные науки;2021. - № 2
Abstract: У артыкуле даследаваны рэвалюцыйны злом класічнай традыцыі тэатра, які быў дасягнуты прадстаўнікамі авангардысцкіх творчых плыняў пачатку ХХ ст. і драматургамі-абсурдыстамі сярэдзіны ХХ ст. пры дапамозе драматургічнага эксперымента, што ўяўляе сабой сукупнасць спецыфічных мастацкіх метадаў і прыёмаў, якімі аўтары карыстаюцца, каб паглыбіць уздзеянне драматургічнага тэксту на свядомасць гледача. Праведзены аналіз нетрадыцыйнага падыходу авангардыстаў да тэатральнасці і яе перспектыў, даследавана роля гэтага падыхода ў станаўленні эстэтыкі тэатра абсурду, якая з’яўляецца вызначальнай для развіцця эксперыментальнага тэатральнага мастацтва сучаснасці. На прыкладзе п’есы абсурду паказана непарыўная сувязь эксперымента з традыцыяй драмы, прааналізавана эксперыментальная трансфармацыя эстэтыкі антытэатра праз прызму постмадэрнісцкай адчувальнасці канца ХХ – пачатку ХХІ ст.= The article examines the revolutionary breakdown of the classical tradition of theater, achieved by representatives of the avant-garde movements of the early 20th century and absurdist playwrights of the mid-twentieth century with the help of a dramatic experiment, shows the inextricable connection between experiment and the tradition of drama using the example of the absurdist play, analyzes the experimental transformation of the antitheatre aesthetics through the prism of postmodern sensibility of the late XX - early XXI centuries.
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27101
ISSN: 2070-1608
Appears in Collections:2021, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Барычэуская_2021-2.pdf240.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.