Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/18505
Title: Некаторыя археалагічныя сведчанні кліматычных зменаў у паўночнай частцы Беларусі ў 2-й палове ХІІІ–XIV стст. (па выніках доследаў помніка Лучна-1)
Authors: Клімаў, М. В.
Other Titles: Some archaeological evidence of climate changes in the northern part of Belarus in the 2nd half of XIII–XIV centuries (according to the research of Luchna-1 site)
Issue Date: 2014
Publisher: Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
Citation: Клімаў, М.В. Некаторыя археалагічныя сведчанні кліматычных зменаў у паўночнай частцы Беларусі ў 2-й палове ХІІІ–XIV стст. (па выніках доследаў помніка Лучна-1) / М.В. Клімаў // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — 2014. — Вип. 18. — С. 164–171
Abstract: Праблема кліматычных зменаў у 2-й палове ХІІІ–XIV стст. амаль не даследавалася ў археалогіі Беларусі, што звязана з некалькімі прычынамі. Па-першае, культурны пласт XIV–XV cтст. у гарадах невялікі і па магутнасці набліжаецца да 0,5 м, што пры інтэнсіўнай жыццядзейнасці ў горадзе пазбаўляла яго храналагічнай ідэнтычнасці. Па-другое, вясковыя паселішчы і грунтовыя могільнікі XIV–XV стст. застаюцца вывучанымі ў недастатковай ступені на тэрыторыі Беларусі. Па-трэцяе, спора-пылковыя аналізы на ўказаных катэгорыях помнікаў не праводзіліся.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
археалогія
пахавальныя помнікі
Беларускае Падзвінне
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/18505
Appears in Collections:Археалогія (1-21 03 01) 1к2с

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
клімаў-лучна.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.