Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/19880
Title: Праблема талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы Вялікага княства Літоўскага і Польшчы XVI-XVII стст. Аўтарэферат дысертацыі
Authors: Бортнік, І. А.
Issue Date: 2007
Citation: Бортнік І.А. Праблема талеранцыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы Вялікага княства Літоўскага і Польшчы XVI-XVII стст. : аўтарэф. дыс. ... канд. філас. навук : 09.00.03 / І.А. Бортнік ; Беларус. дзярж. ун-т – Мінск, 2007. – 22 с.
Abstract: Мэта даследавання – эксплікацыя і сістэмны аналіз сутнасці канцэптуальных падыходаў да праблемы талеранцыі і спецыфікі іх тэарэтычнай рэпрэзентацыі ў філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы Вялікага княства Літоўскага і Польшчы XVI-XVII стст. Метады даследавання. Для дасягнення пастаўленай мэты выкарыстоўваліся метад гісторыка-філасофскай рэканструкцыі, метад кампаратыўнага аналізу, сістэмны метад.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Філасофія
09.00.03 – гісторыя філасофіі
Варшаўская канфедэрацыя
верацярпімасць
праваслаўе
пратэстантызм
філасофская і сацыяльна-палітычная думка
Warsaw confederation
toleration
Orthodoxy
Protestantism
philosophical and socio-political thought
Автореферат диссертации
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/19880
Appears in Collections:Авторефераты диссертаций

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_Бортник И.А_2007.pdf421.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.