Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/22694
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСтахно, Н. В.-
dc.date.accessioned2018-10-02T10:52:16Z-
dc.date.available2018-10-02T10:52:16Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationВестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2018. - № 9 – C. 64ru_RU
dc.identifier.issn2070-1608-
dc.identifier.urihttps://elib.psu.by/handle/123456789/22694-
dc.descriptionBelarusian Nobility Family Relations at the End of XVI-XVIII Centuries Through the Tanatalogical Representations N. Stakhnoru_RU
dc.description.abstractРазглядаецца праблема сямейных адносінаў у шляхецкай сям’і часоў Рэчы Паспалітай праз прызму канцэпта смерці. Аналіз робіцца на падставе дакументаў асабістага паходжання – мемуараў і тэстаментаў. Вызначаюцца асаблівасці дадзенага тыпу крыніц. Параўноўваецца ідэальная мадэль сям’і і паводзіны яе чальцоў на парозе смерці, сфарміраваныя ў маралізатарскіх і літаратурных творах эпохі Барока, і сапраўднае становішча, звязанае са смерцю блізкіх. Звернута ўвага на тое, што гісторыкі вельмі часта імкнуцца да ідэалізацыі і пераносу сваіх уласных пачуццяў на раннемадэрновага чалавека. Робіцца выснова аб высокай каштоўнасці для шляхціца дарослых чальцоў нуклеарнай сям’і, пры гэтым падкрэсліваецца, што важную ролю ў фарміраванні ўзаемаадносінаў адыгрывалі паводзіны ў складаных абставінах (у час хваробы, фінансавых цяжкасцяў, удоўства). Акрамя таго, адзначаецца, што ўспрыняцце смерці дзіцяці залежыла ў першую чаргу ад яго ўзроста і пола.= The article is devoted to the problem of a noble’s family relations in times of the Polish-Lithuanian Commonwealth through the prism of deaths’ concept. The analysis is performed on the basis of documents of a personal origin – memoirs and testaments. Defines the features of this type of sources. The author compares the ideal family model and the behavior of its members at death's door formed in the Baroque’s moralistic and liter-ary works and the real state associated with the death of loved ones. Attention is drawn to the fact that historians often tend to idealize and transfer their own feelings on person of Modern times. It is concluded that high value has adult members of the nuclear family, while emphasizing that the key role in the formation of the relationship played behavior in difficult circumstances (during illness, financial difficulties, widowhood). Moreover, it is not-ed that the perception of the child's death depended primarily on his or her age and sex.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherПолоцкий государственный университетru_RU
dc.relation.ispartofВеснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя А, Гуманітарныя навукbe_BE
dc.relation.ispartofHerald of Polotsk State University Series A, Humanity sciencesen_EN
dc.relation.ispartofВестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные наукиru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерия A, Гуманитарные науки;2018. - № 9-
dc.subjectГосударственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические наукиru_RU
dc.subjectМентальнасцьru_RU
dc.subjectСмерцьru_RU
dc.subjectАнтрапалогія сям’іru_RU
dc.subjectРэч Паспалітаяru_RU
dc.subjectЭпоха Барокаru_RU
dc.subjectMentalityru_RU
dc.subjectDeathru_RU
dc.subjectFamily anthropologyru_RU
dc.subjectPolish-Lithuanian Commonwealthru_RU
dc.subjectBaroqueru_RU
dc.titleСямейныя адносіны шляхты беларускіх земляў у канцы XVI–XVIII стст. праз прызму танаталагічных уяўленняўru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udc392.37:393.05:94(476) “16/18”-
Appears in Collections:2018, № 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64-68.pdf306.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.