Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27103
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧарнавокая, А. М.-
dc.contributor.authorCHARNAVOKAYA, A.-
dc.date.accessioned2021-04-05T12:23:50Z-
dc.date.available2021-04-05T12:23:50Z-
dc.date.issued2021-03-
dc.identifier.citationЧарнавокая, А. М. Даследаванне праблемы псіхалагізму ў беларускай прозе ў працах А.П. Матрунёнка / А. М. Чарнавокая // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2021. - № 2. - С. 2-6.ru_RU
dc.identifier.issn2070-1608-
dc.identifier.urihttp://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27103-
dc.description.abstractАртыкул прысвечаны навуковай дзейнасці літаратуразнаўцы Альфрэда Пятровіча Матрунёнка, які нарадзіўся ў вёсцы Падобы Віцебскай вобласці. А.П. Матрунёнак даследаваў творчасць Якуба Коласа, Змітрака Бядулі, Кузьмы Чорнага, Івана Шамякіна, Янкі Брыля, Івана Мележа і інш. Адметнасць яго прац – паглыблены прафесійны аналіз мастацкіх тэкстаў, арыентацыя на канкрэтную методыку даследавання. А.П. Матрунёнак з цікавасцю ставіўся да еўрапейскай прозы другой паловы ХХ ст., звяртаў увагу як на поспехі беларускай літаратуры, так і на яе праблемы, абумоўленыя адмоўнымі тэндэнцыямі савецкай эпохі. У працах А.П. Матрунёнка выяўляюцца асаблівасці творчай манеры беларускіх пісьменнікаў, супастаўляюцца розныя падыходы да псіхалагічнай распрацоўкі персанажаў.= The article is devoted to the works of the literary critic Alfred Matrunenak (born in the village of Podoby, Vitebsk region). A. Matrunenok studied the prose of Yakub Kolas, Zmitrok Byadula, Kuzma Chorny, Ivan Shamyakin, Yanka Bryl, Ivan Melezh and others. The distinctive feature of his works is an in-depth professional analysis of artistic texts, focus on a specific research methodology. A. Matrunenok was interested in European prose of the second half of the XXth century, he paid attention to both the successes of Belarusian literature and its problems caused by the negative tendencies of the Soviet period. A. Matrunenak’s works reveal the peculiarities of Belarusian writers’ style, compare different approaches to the psychological development of characters.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherПолоцкий государственный университетru_RU
dc.relation.ispartofВЕСНІК ПОЛАЦКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА. Серыя A, ГУМАНІТАРНЫЯ НАВУКІbe_BE
dc.relation.ispartofВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия A, Гуманитарные наукиru_RU
dc.relation.ispartofHERALD OF POLOTSK STATE UNIVERSITY. Series A, HUMANITY SCIENCESen_EN
dc.relation.ispartofseriesСерия A, Гуманитарные науки;2021. - № 2-
dc.subjectГосударственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчествоru_RU
dc.subjectГісторыя беларускага літаратуразнаўстваru_RU
dc.subjectАналіз мастацкага тэкстуru_RU
dc.subjectАналітычны псіхалагізмru_RU
dc.subjectПерсанажru_RU
dc.subjectСавецкая ідэалогіяru_RU
dc.subjectHistory of Belarusian literary criticismru_RU
dc.subjectAnalysis of literary textru_RU
dc.subjectAnalytical psychologismru_RU
dc.subjectCharacterru_RU
dc.subjectSoviet ideologyru_RU
dc.titleДаследаванне праблемы псіхалагізму ў беларускай прозе ў працах А.П. Матрунёнкаru_RU
dc.title.alternativeTHE STUDY OF PSYCHOLOGISM IN BELARUSIAN PROSE IN A. MATRUNENAK’S WORKSru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udc82.09-
Appears in Collections:2021, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чарнавокая_2021-2.pdf248.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.