Browsing by Author Шыдлоўскі, С. А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навук. арт. II міжнар. навук. канф., Полацк, 17–18 красав. 2014 г.: Ч. 2Дук, Д. У.; Лобач, У. А.; Шыдлоўскі, С. А.
2020Гандаль лесам і лесаматэрыяламі ў сістэме эканамічных практык памеснага дваранства Беларусі ў ХІХ ст.Шыдлоўскі, С. А.
2020Гандлёвыя практыкі памеснага дваранства Беларусі (к. XVIII − пач. ХХ ст.)Шыдлоўскі, С. А.
2022Да асаблівасцей вядзення на беларускіх землях дваранскай памеснай гаспадаркіШыдлоўскі, С. А.
2016Дваранскі маёнтак Беларусі ў канцы XVIII – XX стагоддзя як сфера сацыяльнага ўзнаўлення шляхецкай супольнасціШыдлоўскі, С. А.
2014Запіскі” В.М. Севергіна як крыніца па гісторыі і этнаграфіі Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторыйШыдлоўскі, С. А.
2008Знешнія ўплывы ў фарміраванні матэрыяльнай культуры прывілеяваных саслоўяў Беларусі першай паловы XIXх стагоддзяШыдлоўскі, С. А.
2009Культура прывілеяванага саслоўя Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя. Аўтарэферат дысертацыіШыдлоўскі, С. А.
2022Міжсаслоўная камунікацыя ў дваранскім маёнтку (к. XVIII – 1-ая пал. XIX стст.)Шыдлоўскі, С. А.
2023Памеснае дваранства Беларусі (канец XVIII − пачатак ХХ ст.): этналагічнае даследаванне. Аўтарэферат дысертацыіШыдлоўскі, С. А.
2011Полацкі гістарычны наратыў на старонках часопісаў «ВестникЮго-Западной и Западной России» і «Вестник Западной России» К. ГаворскагаШыдлоўскі, С. А.
2013Сiстэма рацыянальнага гаспадарання у рабоце Ганны Цюндзявiцкай "Лiтоуская гаспадыня"Шыдлоўскі, С. А.
2016Традиционный культурно-языковой ландшафт белорусско-русского (Витебско-Смоленского) пограничья ХХ – начала ХХІ в.: символика фольклорных образов, ритуальные функции и их коммуникативные репрезентацииЛобач, В. А.; Валодзіна, Т. В.; Аўсейчык, У. Я.; Шыдлоўскі, С. А.
2019Тэарэтычныя падставы выхавання ў дваранскіх памешчыцкіх сем'ях Беларусі (к. XVIII – п. ХХ стст.)Шыдлоўскі, С. А.
2008Уласныя імёны ў кнізе Я. Баршчэўскага «Шляхціц Завальня» як крыніца рэканструкцыі этнічнай карціны свету прывілеяванага саслоўя Беларускага Падзвіння ў першай палове XIX стагоддзяШыдлоўскі, С. А.
2006Формы самавызначэння і самасвядомасці прывілеяванага саслоўя ў Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзяШыдлоўскі, С. А.
2015Шляхецкі двор на беларускіх землях у канцы XVIII – пачатку ХХ стст.: традыцыі будаўніцтваШыдлоўскі, С. А.
2020Эканамічныя паводзіны памеснага дваранства Беларусі: дэманстратыўнае спажыванне і ашчаднасць (канец XVIII – пачатак ХХ ст.)Шыдлоўскі, С. А.
2010Эстэтыка : вучэбна-метадычны комплексШыдлоўскі, С. А.
2005(Undefined)Шыдлоўскі, С. А.