Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/17598
Title: Уласныя імёны ў кнізе Я. Баршчэўскага «Шляхціц Завальня» як крыніца рэканструкцыі этнічнай карціны свету прывілеяванага саслоўя Беларускага Падзвіння ў першай палове XIX стагоддзя
Authors: Шыдлоўскі, С. А.
Issue Date: 2008
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку) : зборнік навуковых прац рэспубліканскага навукова-практычнага семінара 20-21 ліст. 2008 г. / Міністэрства адукацыi РБ, Полацкi дзяржаўны універсітэт; пад агул. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. - Наваполацк : ПДУ, 2009. – С. 287
Abstract: Прадстаўлены вынікі даследавання твору Я. Баршчэўскага «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» як крыніцы латэнтнай інфармацыі (яе носьбітамі разглядаюцца ўласныя імёны - антрапонімы, тапонімы, этнонімы, тэонімы і іншае), што здольная раскрыць падставовыя асаблівасці карціны свету прывілеяванага саслоўя Беларускага Падзвіння ў першай палове XIX стагоддзя. Даследаванне тэкставай крыніцы з пазіцый мадэлявання інфармацыйнага асяроддзя дазваляе выявіць суадносіны аб'ектыўнай і суб'ектыўнай інфармацыі ў тэксце. Праводзіцца класіфікацыя тыпаў уласных імёнаў у тэксце Я. Баршчэўскага і частотны аналіз іх выкарыстання.
Keywords: Беларускае Падзвінне-2008
этнаграфія
краязнаўства
краеведение
этнография
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/17598
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне. 2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Беларускае Падзвінне_2008_Шыдлоўскі С..pdf554.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.