Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/10022
Title: Набытая зямля як фактар маёмаснай дыферэнцыяцыі сялянства ў паслярэформеннай Беларусі (на прыкладзе Віцебскай губерні)
Authors: Токць, С. М.
Issue Date: 2015
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал. - 2015. - № 1. - С. 64-68.
Abstract: Разглядаецца працэс развіцця прыватнага сялянскага землеўладання ў Віцебскай губерні. Набыццё зямлі ў прыватную ўласнасць выступала важным фактарам сацыяльна-маёмаснай дыферэнцыяцыі сялянства. У Віцебскай губерні гэты працэс развіваўся досыць дынамічна ў параўнанні з іншымі рэгіёнамі Беларусі. Прычым у беларускіх паветах губерні сялянскае прыватнае землеўладанне развівалася актыўней, чым у астатніх. Зямлю набывалі як заможныя гаспадары, так і сераднякі, і беззямельныя сяляне. Зроблены высновы, што ў цэлым, аднак, адносна невялікая частка сялян змагла набыць зямлю ў прыватную ўласнасць.
Keywords: История
землевладение
белорусские губернии
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/10022
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2015, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64-68.pdf168.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.