Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/10290
Title: Традыцыйная сямейная абраднасць беларусаў: гісторыка-культуралагічны аспект: вучэбна-метадычны комплекс
Authors: Мішына, В. І.
Issue Date: 2007
Citation: Традыцыйная сямейная абраднасць беларусаў: гісторыка-культуралагічны аспект : вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1-21 03 01 «Гісторыя» / склад. і агульная рэд. В. І. Мішынай. – Наваполацк : ПДУ, 2007. – 220 с.
Abstract: Вучэбна-метадычны комплекс пабудаваны на модульнай аснове. Вучэбныя матэрыялы для аднайменнага спецкурса асвятляюць асноўныя сацыякультурныя і рытуальныя аспекты існавання традыцыйнай сям’і беларусаў. Прапанавана тэматыка практычных заняткаў, дакладаў, а таксама кантрольных работ для студэнтаў завочнай формы навучання. У дадатках змешчаны метадычныя парады для студэнтаў, слоўнік асноўных тэрмінаў і паняццяў, фальклорна-этнаграфічныя матэрыялы. Прызначаны для студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцей дзённай і завочнай форм навучання.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Народная адукацыя. Педагогіка
этнография Беларуси
этнаграфія Беларусі
беларусы
белорусы
сямейная абраднасць
семейная обрядность
радзіны
хрэсьбіны
вяселле
пахаванне
памінкі
радзінна-хрэсьбінныя абрады
вясельныя абрады
пахавальна-памінальныя абрады
фальклор
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/10290
Appears in Collections:Учебные материалы_Кафедра технологии и методики преподавания
Традыцыйная сямейная абраднасць беларусаў (1-21 03 01) з 6к11с
Традыцыйная сямейная абраднасць беларусаў (1-21 03 01) 4к8с

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мішына В.І_Традыцыйная сямейная абраднасць.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.