Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/13630
Title: Археалагічнае вывучэнне грунтовых пахаванняў XVI–XVIII стагоддзяў на могільніку каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 годзе
Authors: Чараўко, В. У.
Issue Date: 2015
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2015. - № 9. – C. 84-89.
Abstract: Прыведзена апісанне археалагічных раскопак на грунтовым могільніку каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці ў 2013 г. Мэтай раскопак было вывучэнне пахавальных помнікаў XIV– XVIII стст. Плошча шурфа склала 21 м2. Было даследавана 5 пахавальных комплексаў. Адзін пахавальны комплекс быў абазначаны каменнай абкладкай магілы па перыметры з вялікімі камянямі ў галавах/нагах пахавання, тры маркіраваліся валунамі ў галавах/нагах пахавання, адно пахаванне не мела каменных канструкцый. Касцякі арыентаваны галавой на захад з невялікімі адхіленнямі да поўначы і поўдня. Выяўленыя інвентар (фрагменты керамікі) дае магчымасць датаваць пахаванні XVI–XVIII стст. = the article describes the archaeological excavations at the burial ground near the village Kleshchyno Beshenkovichi District of Vitebsk region in 2013. the aim of excavations was to study the excavation of burial sites of the XIV-XVIII centuries. the Pit area is 21 m2. 5 funerary complexes were investigated. One funeral complex was marked with a stone grave lining along the perimeter of a grave with large stones in the head / legs of a burial, three funeral complexes were marked by boulders in the head / legs of a burial, and one burial did not have any stone structures. Skeletons are oriented to the west with minor deviations to the north and south. Discovered inventory (ceramic fragments) makes it possible to date the burial as XVI–XVIII centuries.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Археалогія Беларусі
пахавальныя помнікі XIV–XVIII стст.
могільнікі в.Клешчыно
Бешанковіцкій раёна
Віцебская вобласць
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/13630
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2015, № 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84-89.pdf642.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.