Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/15504
Title: Унутрыцаркоўная барацьба на тэрыторыі Віцебскай епархіі ў 1920-х — пачатку 1930-х гг.
Authors: Бараненка, В. В.
Issue Date: 2011
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Бараненка, В.В. Унутрыцаркоўная барацьба на тэрыторыі Віцебскай епархіі ў 1920-х — пачатку 1930-х гг. / В.В. Бараненка // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: Зборнік навуковых прац міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 21–23 красавіка 2011 г. У 2 ч. Ч. 2 / Пад агульнай рэдакцыяй Д.У. Дука, У.А. Лобача. — Наваполацк : ПДУ, 2011. — С. 3–11
Abstract: На падставе гістарыяграфіі і архіўных крыніц даследуецца ўзнікненне і распаўсюджванне абнаўленчага расколу на тэрыторыі Віцебскай епархіі ў 1920-х — пачатку 1930-х гг. Ахарактарызавана змена палітыкі савецкай улады ў адносінах да абнаўленчага руху. Асаблівая ўвага надаецца апісанню эвалюцыі раскола на пазначанай тэрыторыі, характарыстыцы асоб кіруючых абнаўленчых архірэяў
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
рэлігійная гісторыя Беларусі
канфесійная гісторыя Беларусі
абнаўленчы рух
Полацка-Віцебская епархія
праваслаўная царква
унутрыцаркоўная барацьба
религиозная история Беларуси
конфессиональная история Беларуси
обновленческое движение
Полоцко-Витебская епархия
внутрицерковная борьба
религиозная политика
рэлігійная палітыка
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/15504
Appears in Collections:Публикации в изданиях Республики Беларусь

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бараненко_2.pdf8.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.