Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/15509
Title: Традыцыя шанавання Еўфрасінні Полацкай: генезіс, развіццё, сучаснасць. Аўтарэферат дысертацыі
Authors: Мыслівец, Г. М.
Issue Date: 2015
Publisher: Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы
Citation: Мыслівец, Г.М. Традыцыя шанавання Еўфрасінні Полацкай: генезіс, развіццё, сучаснасць : аўтарэферат дысертацыі... кандыдата гістарычных навук : 07.00.02 – айчынная гісторыя / Г.М. Мыслівец; УА «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы». — Мінск, 2015. — 27 с.
Abstract: Традыцыя шанавання Еўфрасінні Полацкай была даследавана як самастойная цэласная з’ява на аснове назапашанага вопыту ў вывучэнні пытанняў кананізацыі падзвіжнікаў веры, агіяграфіі, гімнаграфіі і іканаграфіі розных чыноў святасці. Пры гісторыка-культурным даследаванні культу Еўфрасінні Полацкай былі выяўлены ўзаемасувязі розных аспектаў шанавання, якія паказаны ў развіцці. На аснове сабранай інфармацыі і апрацаваных дадзеных была вызначана храналогія ўзвядзення і геаграфічнае знаходжанне культавых помнікаў, асвячоных у імя Еўфрасінні Полацкай, што дазволіла вылучыць галоўныя этапы фарміравання і развіцця традыцыі шанавання прападобнай і вызначыць яго характэрныя рысы. Пры дапамозе мэтанакіраванага пошуку і далучэння новага фактычнага матэрыялу былі адноўлены і дапоўнены звёны складання і фарміравання традыцыі шанавання Еўфрасінні, якая была даследавана ў сваёй шматграннай цэласнасці і сукупнасці ўсіх складаючых (агіяграфія, гімнаграфія, храмавае будаўніцтва, іканаграфія) на працягу ўсяго перыяду існавання (з канца ХІІ да пачатку ХХІ ст.). Таксама былі выяўлены традыцыйнасць і спецыфіка культу Еўфрасінні Полацкай у кантэксце шанавання айчынных святых.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
рэлігійная гісторыя Беларусі
канфесійная гісторыя Беларусі
Еўфрасіння Полацкая
культ
кананізацыя
мошчы
іканаграфія
агіяграфія
храмавае будаўніцтва
канонизация
агиография
иконография
храмовое строительство
cult
canonization
hagiography
iconography
temple construction
религиозная история Беларуси
конфессиональная история Беларуси
Евфросиния Полоцкая
Автореферат диссертации
07.00.02 – айчынная гісторыя
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/15509
Appears in Collections:Авторефераты диссертаций

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мысливец.pdf430.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.