Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/16045
Title: Дзяржава і рэлігійныя плыні ў Вялікім Княстве Літоўскім: прынцыпы ўзаемадзеяння
Authors: Чараўко, В. У.
Issue Date: 2006
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Чараўко, В.У. Дзяржава і рэлігійныя плыні ў Вялікім княстве Літоўскім: прынцыпы ўзаемадзеяння / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 14. Юридические науки. — Новополоцк, 2006. — С. 19–21
Abstract: Артыкул прысвечаны аналізу рэлігійных адносін у Вялікім Княстве Літоўскім у перыяд поліканфесійнай талерантнасці (1563-1596 гг.). Раскрыты асноўныя прынцыпы фарміравання мадэляў рэлігійных адносін = Статья посвящена анализу религиозных отношений в Великом княжестве Литовском в период поликонфессиональной толерантности (1563-1596 гг.). Раскрыты основные принципы формирования моделей религиозных отношений
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
рэлігійная гісторыя Беларусі
канфесійная гісторыя Беларусі
Вялікае Княства Літоўскае
рэлігійныя адносіны
дзяржаўна-царкоўныя адносіны
міжканфесійныя адносіны
рэлігійная палітыка
рэлігійная талерантнасць
верацярпімасць
религиозная история Беларуси
конфессиональная история Беларуси
Великое княжество Литовское
религиозные отношения
межконфессиональные отношения
государственно-церковные отношения
религиозная политика
веротерпимость
религиозная толерантность
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/16045
Appears in Collections:Публикации в изданиях Республики БеларусьItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.