Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/16046
Title: Рэлігійная гісторыя Беларусі: эпохі, этапы, перыяды
Authors: Чараўко, В. У.
Issue Date: 2005
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Чараўко, В.У. Рэлігійная гісторыя Беларусі: эпохі, этапы, перыяды / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Вып. 10. Гуманитарные науки. — Новополоцк, 2005. — С. 37–40
Abstract: У артыкуле прапанавана перыядызацыя канфесійнай гісторыі Беларусі. Вылучаны эпохі, этапы і перыяды, якія адрозніваюцца паводле ступені пашыранасці і ўплывовасці рэлігійных плыняў і характары іх узаемадзеяння. Прапанаваны крытэрыі перыядызацыі. = В статье предложена периодизация конфессиональной истории Беларуси. Выделены эпохи, этапы и периоды, которые отличаются по степени распространённости и влиятельности религиозных течений и характеру их взаимодействия. Предложены критерии периодизации
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
рэлігійная гісторыя Беларусі
канфесійная гісторыя Беларусі
перыядызацыя
религиозная история Беларуси
конфессиональная история Беларуси
периодизация
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/16046
Appears in Collections:Публикации в изданиях Республики Беларусь

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чараўко В.У_2005_Рэлігійная гісторыя Беларусі.pdf555.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.