Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/17423
Title: Археалагічнае вывучэнне пахавальных помнікаў XIV–XVIII стст. каля вв. Івесь, Доўгае, Бірулі, Клешчыно, Жарнасекава, Дубраўка Віцебскай вобласці ў 2010–2014 гг.
Authors: Чараўко, В. У.
Other Titles: The archaeological study of the funeral monuments of the 14th–18th centuries near Dougaje, Ives, Biruli, Kleschino, Zharnasekava, Dubrauka villages of Vitebsk region in 2010–2014
Issue Date: 2016
Publisher: Kaunas : Vytautas Magnus university press
Citation: Чараўко, В. Археалагічнае вывучэнне пахавальных помнікаў XIV–XVIII стст. каля вв. Івесь, Доўгае, Бірулі, Клешчыно, Жарнасекава, Дубраўка Віцебскай вобласці ў 2010–2014 гг. / В. Чараўко // Пяты Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі [Коўна, Літва, 2–4 кастрычніка 2015 г.]. Працоўныя матэрыялы. Т. 5. — Kaunas : Vytautas Magnus university press, 2016. — С. 139–143.
Abstract: Аўтарам разглядаюцца вынікі археалагічных даследаванняў пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV-XVIII стст. Артыкул утрымлівае апісанне і аналіз археалагічных раскопак грунтовых пахаванняў каля вв. Доўгае, Івесь, Бірулі, Клешчыно, Жарнасекава, Дубраўка Віцебскай вобласці ў 2010-2014 гг.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Беларускае Падзвінне
пахавальны помнік
грунтовае пахаванне
грунтовае пахаванне з каменнымі канструкцыямі
пахавальны інвентар
Белорусское Подвинье
погребальный памятник
грунтовое погребение
грунтовое погребение с каменными конструкциями
погребальный инвентарь
Belarussian Dvina region
funeral monuments of the 14th–18th centuries
flat grave
grave with an underground stone construktion
grave goods
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/17423
Appears in Collections:Публикации в зарубежных изданиях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чараўко В.У_2016а_Археалагічнае вывучэнне_Кангрэс.pdf314.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.