Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/17512
Title: Антрапацэнтрызм як вызначальны прынцып мадэлявання свету ў замовах беларускага Падзвіння
Authors: Рабец, Т. Д.
Issue Date: 2011
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых прац міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 160-годдзю з дня нараджэння А. П. Сапунова (Полацк, 21 – 23 красавіка 2011 г.) : у 2 частках . / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт ; [пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача.]. - Наваполацк : ПДУ, 2011. - Ч.2. - С. 209
Abstract: Прааналізавана спецыфіка адлюстравання міфапаэтычнай карціны свету ў замовах беларусаў Падзвіння. Прыводзяцца факты, якія пацвярджаюць, што антрапацэнтрызм з’яўляецца галоўным прынцыпам стварэння ў замовах гарызантальнай прасторавай мадэлі свету.
Keywords: Беларускае Падзвінне-2011
этнаграфія Беларусі
беларускі фальклор
этнография Беларуси
белорусский фольклор
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/17512
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне. 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Беларускае Падвінне_2011_2Рабец.pdf230.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.