Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/17584
Title: Ганчарныя клеймы: паралелі і храналогія
Authors: Тарасаў, С. В.
Issue Date: 2011
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых прац міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 160-годдзю з дня нараджэння А. П. Сапунова (Полацк, 21 – 23 красавіка 2011 г.) : у 2 частках . / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт ; [пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача.]. - Наваполацк : ПДУ, 2011. - Ч.1. - С. 125
Abstract: Прасочана храналогія і геаграфія ганчарных клеймаў, праведзены паралелі паміж клеймамі з тэрыторыі Балгарыі, Польшчы, усходнеславянскіх земляў, адзначана іх пераемнасць. Разгледжаны знакі ганчарных клеймаў, прасочана развіццё некаторых з іх. Выказана меркаванне аб тым, што кляймёны посуд мог выкарыстоўвацца ў якасці мернай тары.
Keywords: Беларускае Падзвінне-2011
археология Беларуси
Археалагічныя даследаванні
археалогія Беларусі
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/17584
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне. 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Беларускае Падвінне_2011_1_Тарасаў.pdf261.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.