Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/17595
Title: Асноўныя аспекты ў даследаванні вясковых паселішчаў Полацкага Падзвіння ў канцы XX - пачатку XXI стагоддзя
Authors: Клімаў, М. В.
Issue Date: 2008
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку) : зборнік навуковых прац рэспубліканскага навукова-практычнага семінара 20-21 ліст. 2008 г. / Міністэрства адукацыi РБ, Полацкi дзяржаўны універсітэт; пад агул. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. - Наваполацк : ПДУ, 2009. – С. 292
Abstract: У артыкуле распавядаецца аб трох асноуных аспектах у даследаванні вясковых паселішчаў Полацкага Падзвіння канца XX - пачатку XXI стагоддзя, а менавіта гаворка ідзе аб тэрытарыяльным (тапаграфічным), храналагічным і тыпалагічным аспекце. Указваецца на частковы характар вывучанасці сельскага рассялення ў дазеным рэгіёне. Аналізуюцца праблемы, звязаныя з высвятленнем хранапогіі вясковых паселішчаў. Вызначаюцца крытэрыі тыпалогіі паселішчаў.
Keywords: Беларускае Падзвінне-2008
метадалогія палявых даследаванняў
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/17595
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне. 2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Беларускае Падзвінне_2008_Клімаў.pdf556.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.