Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/1823
Title: Калекцыя сярэднявечных тканiн Нацыянальнага Полацкага гiсторыка-культурнага музея-запаведнiка
Authors: Барвенава, Г. А.
Issue Date: 2010
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал. - 2010. - № 1. - С. 2-8.
Abstract: Разглядаюцца ўзоры тканін з унікальнай калекцыі сярэднявечных тканін Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, якая складаецца з тканін, розных па тыпалогіі, варыянтах пляцення, аздобы, паходжання. Аналізуюцца спосабы пляцення, каларыстыка і арнаментыка мясцовых і імпартаваных тканін, месцы размяшчэння металічнага дэкору на адзенні. Палатнянае, саржавае, іголкавае пляценне, каларыстыка тканін дэманструюць тэхналогію і сімволіку раннесярэднявечнага мясцовага ткацтва; гафт – засваенне еўрапейскай стылістыкі і тэхналогіі вышыўкі. Даследуецца месца імпартаваных тканін на тэкстыльным рынку Вялікага княства Літоўскага, найперш вальных і нявальных фарбаваных сукнаў, выкананых пераважна палатняным перапляценнем. Па пісьмовых крыніцах называюцца гатункі сукна, робіцца параўнальны аналіз імпартаваных тканін па тонкасці і роўнасці ніткі, шчыльнасці перапляцення, выказваецца меркаванне пра ангельскае паходжанне фрагментаў тканіны, якая захоўваецца ў музеі-запаведніку. Разглядаюцца варыянты размяшчэння на тканіне і сімволіка дэкору з каштоўных і паўкаштоўных металаў, бронзавая аздоба тэкстылю ХІ – ХІІ стагоддзя (колцы, спіральныя пранізкі) і асноўныя тэхналагічныя прыѐмы вышыўкі, што з’яўляецца адметнасцю тэкстыльнай аздобы тканіны і адзення часоў Сярэднявечча.
Keywords: История
ткани
коллекции
одежда
украшения
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/1823
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2010, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-8.pdf603.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.