Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/1866
Title: Ахова Вiцебскiх помнiкау даунiны у пачатку XX стагоддзя
Authors: Клепiкаў, М. Я.
Issue Date: 2010
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал. - 2010. - № 1. - С. 52-56.
Abstract: Вывучэнне i ахова помнiкаў заўсѐды былi пiльнай неабходнасцю, таму што пабудова дзяржавы немагчыма без усведамлення ўсѐй разнастайнасцi культурна-гiстарычнай спадчыны, без гiстарычнай памяцi. Праблема стварэння дзяржаўнай сiстэмы па захаванню беларускiх помнiкаў даўнiны ў пачатку XX стагоддзя не была тэмай спецыяльных даследаванняў. Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца спроба прааналiзаваць i ацанiць працу дзяржаўных органаў пачатку ХХ стагоддзя, якiя ў той перыяд непасрэдна былi звязаны з рашэннем пытанняў аховы помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусi. Пры даследаваннi гэтай тэмы ўзнiкае неабходнасць акцэнтаваць увагу на дзейнасцi Вiцебскай вучонай архiўнай камiсii, вядомага гiстарычнага таварыства Вiцебскай губернi. Пры напiсаннi дадзенага артыкула выкарыстоўвалiся архiўныя матэрыялы, якiя ўпершыню ўводзяцца ў навуковы зварот.
Keywords: История
товарищества
государственные органы
архитектурные памятники
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/1866
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2010, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52-56.pdf272.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.