Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/19643
Title: К вопросу о строительстве и реконструкции архитектурных объектов на территории Спасо-Евфросиньевского монастыря в 40–80-е годы ХIХ в.
Authors: Явич, Т. В.
Issue Date: 2016
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых артыкулаў ІІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (Полацк, 14–15 красавіка 2016 г.): у 2 частках . / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт ; [рэдакцыйная калегія : Д.У. Дук, А.І. Корсак, У.А. Лобач і іншыя]. - Наваполацк : ПДУ, 2016. - Ч.1. - С. 135
Abstract: АРХЕАЛОГІЯ І ФІЗІЧНАЯ АНТРАПАЛОГІЯ ПАЎНОЧНАЙ БЕЛАРУСІ І СУМЕЖНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ У ЕЎРАПЕЙСКІМ КАНТЭКСЦЕ
Keywords: Этнаграфія
Фальклор
Беларускае Падзвінне-2016
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/19643
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне. 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Явич_c135-139.pdf194.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.