Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/19800
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДук, Д. У.-
dc.date.accessioned2017-04-05T11:57:48Z-
dc.date.available2017-04-05T11:57:48Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationДук, Д. У. Полацк IX-XVIII стст.: узнікненне, фарміраванне і развіцце (па археалагічных і пісьмовых крыніцах) : дыс. ... д-ра гіст. навук : 07.00.06 / Д. У. Дук. – Наваполацк, 2011. – 410 л.ru_RU
dc.identifier.urihttp://elib.psu.by:8080/handle/123456789/19800-
dc.descriptionDuk Denis Vladimirovich "Polotsk IX-XVIII: the emergence, formation and development"ru_RU
dc.description.abstractМэтай даследавання з’яўляецца вывучэнне гісторыі ўзнікнення, дынамікі фарміравання і развіцця Полацка, яго сацыяльнай структуры і тапаграфіі, гарадскіх рамёстваў і гандлю ў шырокім храналагічным кантэксце (ІХ – XVIII стст.). Задачы: – вылучыць і ахарактарызаваць этапы археалагічнага вывучэння Полацка; – даць характарыстыку культурнага пласта і бытавой керамікі Полацка як асноўнай катэгорыі археалагічных знаходак; – вызначыць генезіс, агульныя і адметныя рысы сацыяльна-гістарычнай тапаграфіі Полацка ў кантэксце развіцця асноўных дзяржаватворчых цэнтраў Старажытнай Русі ІХ – ХІІІ стст.; – вызначыць статус і ролю замкаў у развіцці сацыяльнай тапаграфіі Полацка, вылучыць дынаміку развіцця полацкіх пасадаў, колькасці, этнічнага складу, сацыяльнай арганізацыі, гандлёва-рамесных заняткаў гарадскога насельніцтва ў IX – XVIII стст.; – даць характарыстыку асноўных элементаў гарадской інфраструктуры і жыццёвай прасторы насельніцтва Полацка ў рэтраспектыве часу. Аб’ект даследавання – археалагічныя помнікі Полацка IX – XVIII стст.: гарадзішча, паселішчы і вакольны горад, Верхні і Ніжні замкі, пасады, могільнікі, культавыя аб’екты. Выбар аб’екта даследавання абумоўлены выключна важным значэннем матэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны Полацка ў станаўленні і развіцці нацыянальнай культуры і дзяржаўнасці. Полацк як сталіца першага дзяржаўнага ўтварэння на беларускіх землях на працягу разглядаемага перыяду меў адметны статус у дзяржаўнай сістэме Старажытнай Русі і Вялікага княства Літоўскага.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherПолоцкий государственный университетru_RU
dc.subjectГосударственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукіru_RU
dc.subjectГосударственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические наукиru_RU
dc.subject07.00.06 – археалогіяru_RU
dc.subjectПолацкru_RU
dc.subjectкерамікаru_RU
dc.subjectархеалагічныя знаходкіru_RU
dc.subjectархеалагічныя помнікі Полацка IX – XVIII стстru_RU
dc.subjectPolotskru_RU
dc.subjectceramicsru_RU
dc.subjectarchaeological findsru_RU
dc.subjectArchaeological monuments of Polotsk IX - XVIIIru_RU
dc.subjectПолоцкru_RU
dc.subjectархеологические находкиru_RU
dc.subjectархеологические памятники Полоцка IX - XVIII ввru_RU
dc.titleПолацк IX-XVIII стст.: узнікненне, фарміраванне і развіцце (па археалагічных і пісьмовых крыніцах). Дысертацыяru_RU
dc.typeDissertationru_RU
dc.identifier.udc94(476.5)(043.3)"8/17"-
Appears in Collections:История и археология Полоцка и Полоцкой земли в IX-XVIII вв.
1. Авторефераты диссертаций и диссертации
ДиссертацииItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.