Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/19976
Title: Кераміка як матэрыяльнае сведчанне памінальнага абраду (па матэрыялах раскопак могільніка каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 г.)
Authors: Чараўко, В. У.
Issue Date: 2017
Publisher: Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі
Citation: Чараўко, В. У. Кераміка як матэрыяльнае сведчанне памінальнага абраду (па матэрыялах раскопак могільніка каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 г.) / В. У. Чараўко // Віцебскі край : матэрыялы II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 385-годдзю выхаду ў свет «Буквара» Спірыдона Собаля, Віцебск, 24 лістапада 2016 г. / рэдкал.: Т. М. Адамян (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. — Т. 2. — С. 120–123
Abstract: Артыкул прысвечаны інтэрпрэтацыі фрагментаў керамікі, выяўленых у верхніх пластах культурнага слою познесярэднявечнага могільніка каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна, даследаванага ў 2013 г. Робіцца выснова, што фрагменты керамікі з'яўляюцца памінальным інвентаром, г.зн., сведчаць аб ажыццяўленні памінальных абрадаў. Гэта знаходзіць адпаведнасць у этнаграфічным матэрыяле = Статья посвящена интерпретации фрагментов керамики, выявленных в верхних пластах культурного слоя позднесредневекового могильника возле д. Клещино Бешенковичского района, исследованного в 2013 г. Делается вывод, что фрагменты керамики являются поминальным инвентарём, т.е. свидетельствуют об осуществлении поминальных обрядов. Это соответствует этнографическому материалу
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Беларускае Падзвінне
пахавальныя помнікі
памінальны абрад
памінальны інвентар
Белорусское Подвинье
погребальные памятники
поминальный обряд
поминальный инвентарь
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/19976
Appears in Collections:Публикации в изданиях Республики Беларусь

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чараўко В.У_2017а_Кераміка-Клешчыно_Віцебскі край.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.