Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/2004
Title: Аршанская павятовая элiта у часы панавання Аўгуста III
Authors: Мацук, А. У.
Issue Date: 2010
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал. - 2010. - № 7. - С. 21-30.
Abstract: Даследуюцца роля і структура павятовай эліты Аршанскага павета ў часы панавання Аўгуста ІІІ. Дэталѐва разглядаецца фарміраванне аршанскай павятовай эліты і ўплыў магнацкіх груповак на яе склад. Даказана, што найбольшымі ўплывамі сярод аршанскай павятовай эліты валодала Фамілія на баку якой выступалі лідэры мясцовай эліты: аршанскі гродскі староста Ян Юзэфовіч, аршанскі войскі Марцін Ратомскі, аршанскі гродскі суддзя Антоні Хлебніцкі Юзэфовіч, браслаўскі стольнік і аршанскі падстароста Аляксандр Тадэвуш Ваўжэцкі, аршанскі гараднічы, а потым аршанскі гродскі пісар Антоні Слешыньскі. Сілаў палітычных апанентаў Фаміліі прыхільнікаў Радзівілаў хапала ў большасці выпадкаў толькі на зрыў аршанскіх соймікаў.
Keywords: История
поветы
магнатские группировки
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/2004
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2010, № 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21-30.pdf399.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.