Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/20823
Title: Славянские чтения. ХХІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя, Даўгаўпілс, 18–19 мая 2017 г.
Authors: Лысова, Н. Б.
Лясовіч, С. М.
Issue Date: 2017
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2017. - № 10. – C. 144-145.
Abstract: 18–19 мая 2017 г. у Даўгаўпілскім універсітэце адбылася ХХІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя «Славянские чтения». Навуковы форум, які сабраў прадстаўнікоў Латвіі, Літвы, Эстоніі, Расіі, Беларусі, Украіны, Польшчы, Чэхіі, Італіі, Бельгіі, Славакіі, ЗША і Англіі, праходзіў ужо дваццаць другі раз на Гуманітарным факультэце ўніверсітэта. Ініцыятарам штогадовай навуковай канферэнцыі ў свой час стаў член-карэспандэнт АН Латвіі, габілітаваны доктар філалогіі, прафесар універсітэта і пачэсны грамадзянін Даўгаўпілса Ф. Фёдараў. Федар Паліевктавіч Фёдараў – аўтар манаграфій па германістыцы, рускай культуры і літаратуры, праблемах кампаратывістыкі («Фауст Гёте», «Романтический художественный мир: пространство и время», «Художественный мир немецкого романтизма», «Генрих фон Клейст», «Довид Кнут», «Голос лиры вдохновенный», «Европейская культура XIX века как система» і інш.). Ён жа быў на чале створанага ў 2003 г. Інстытута кампаратывістыкі Даўгаўпілскага ўніверсітэта, на рахунку якога сёння цікавыя даследаванні ўзаемасувязяў латышскай і замежнай літаратур. Сёння пачынанні Ф. Фёдарава працягваюць яго вучні, сярод якіх Ганна Станкевіч, габілітаваны доктар філалогіі, загадчык кафедры русістыкі і славістыкі, старшыня арганізацыйнага камітэта «Славянскіх чытанняў».
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
Хроника научной жизни
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/20823
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2017, № 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
144-145.pdf248.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.