Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/2101
Title: Пахавальна-памiнальная абраднасць вясковага беларускага насельнiцтва Паддзвiння ў канцы XX - пачатку XXI стагоддзя
Authors: Аўсейчык, У. Я.
Issue Date: 2010
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал. - 2010. - № 7. - С. 199-209.
Abstract: Разглядаецца сучасная пахавальна-памінальная абраднасць вясковага беларускага насельніцтва Падзвіння на аснове палявых этнаграфічных матэрыялаў. Прыходзім да высновы, што гэта частка народнай культуры захавала ў сабе даволі багата традыцыйных рысаў. Разам з тым, пад уплывам розных фактараў з пахавальна-памінальнай абраднасці знікае цэлы шэраг традыцыйных элементаў, што выклікала знікненне некаторых абрадавых дзеянняў, уяўленняў і прадпісанняў, звязаных з імі. Найперш гэта датычыць матэрыяльных прадметаў, якія замяняюцца на новыя; элементы духоўнай культуры ў гэтым плане характарызуюцца большай устойлівасцю. У выніку мадэрнізацыі ўкладу жыцця ў гэтай частцы народнай культуры з’явіліся новыя элементы і абрадавыя дзеянні. Адной з характэрных рысаў сучаснай пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння з’яўляецца захаванне яе шматлікіх лакальных асаблівасцяў.
Keywords: Этнология
народная культура
календарные обряды
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/2101
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2010, № 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
199-209.pdf279.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.