Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/2201
Title: Полацкi пасад IX-XVII стагоддзяу: гiсторыка-параунаучая характарыстыка
Authors: Дук, Д. У.
Issue Date: 2009
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал. - 2009. - № 1. - С. 2-8.
Abstract: На падставе звестак археалагічных і пісьмовых крыніц, а таксама абагульнення гістарыяграфічных даных у артыкуле разглядаюцца пытанні развіцця сацыятапаграфічнай структуры полацкіх пасадаў у ІХ – XVII стагоддзях. Дадзена характарыстыка паняцця «пасад», вызначаны час станаўлення полацкіх пасадаў, этапы развіцця іх сацыятапаграфічнай структуры і кіравання. Праведзены параўнаўчы аналіз з сінхроннымі працэсамі ў гарадах Паўночнай Русі (Віцебск, Ноўгарад, Пскоў). Зроблена выснова аб адсутнасці ў Полацку «канчанскай» структуры арганізацыі пасадскага насельніцтва, што адрознівае Полацк ад Ноўгарада, Пскова і іншых гарадоў Паўночнай Русі. Пазначаны этапы станаўлення гарадской абшчыны. Пацверджана думка, што юрыдычнае замацаванне мяшчанскай абшчыны адбылося пасля надання Полацку магдэбургскага права (1498 г.). З гэтага часу і да канца XVII стагоддзя існавала соценная структура кіравання пасадскага насельніцтва.
Keywords: История
полоцкие посады
средневековые города
управление городами
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/2201
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2009, № 1
История и археология Полоцка и Полоцкой земли в IX-XVIII вв.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-8.pdf239.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.