Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/2203
Title: Арганiзацыя сiстэмы утрымання дзяржауных умацаванняу Вялiкага княства Лiтоускага у XVI стагоддзi
Authors: Усціновіч, Ю. Ф.
Issue Date: 2009
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал. - 2009. - № 1. - С. 16-25.
Abstract: Вызначаны асаблівасці функцыянавання сістэмы ўтрымання дзяржаўных умацаванняў у Вялікім княстве Літоўскім у XVI стагоддзі. Спецыяльныя працы па гэтаму пытанню ў гістарыяграфіі адсутнічалі. Вызначана, што да сярэдзіны ХVІ стагоддзя кіраўніцтва ВКЛ апынулася перад неабходнасцю пераадолення крызісу ў справе ўтрымання дзяржаўных умацаванняў. Пазначаюцца прычыны крызісных з’яў. Прыводзіцца характарыстыка даўняга прынцыпа ўтрымання дзяржаўных фартэцый і іх зменаў у XVI стагоддзі. Даецца характарыстыка прававых нормаў утрымання крэпасцей у розных землях ВКЛ, дынаміка і шляхі іх стварэння. Аналіз зроблены на падставе даследавання гістарыяграфіі і апублікаваных пісьмовых крыніц метрыкі Вялікага княства Літоўскага.
Keywords: История
крепости
княжества
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/2203
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2009, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-25.pdf269.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.