Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/2236
Title: Этымолага-анамасiялагiчная iнтэрпрэтацыя этнонiма "крывiчы" i iдэя яго адраджэння
Authors: Струкава, С. М.
Issue Date: 2009
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал. - 2009. - № 1. - С. 133-135.
Abstract: Праводзіцца этымолага-анамасіялагічны аналіз старажытнай назвы крывічы, якая магла выконваць функцыю этноніма і тапоніма з рэалізацыяй адпаведных этнічнага і тэрытарыяльна-геаграфічнага значэнняў. Указваецца геаграфічная лакалізацыя назвы, даецца этымалагічная інтэрпрэтацыя з пералікам існуючых версій яе паходжання. Адна з версій, паводле якой этнонім крывічы ўзыходзіць да паняцця «кроўныя, сваякі», прывяла да ўспрымання гэтага этноніма як выражальніка нацыянальнай прыроды беларусаў і супрацьпастаўлення этноніму беларусы. Акцэнтуецца ўвага на імкненні творчай беларускай ітэлігенцыі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя адрадзіць спрадвечны этнонім крывічы, што звязана было з нацыянальна-адраджэнцкім рухам і перакананнем, што будучыню перад сабой мае толькі той народ, які мае выражаныя індывідуальныя рысы ў мове.
Keywords: Языкознание
этнонимы
возрождение слов
архаизмы
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/2236
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2009, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133-135.pdf212.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.