Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/22788
Title: Міф. Прастора. Чалавек : традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай перспектыве: манаграфія
Authors: Лобач, У. А.
Issue Date: 2013
Citation: Лобач, У. А. Міф. Прастора. Чалавек : традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай перспектыве : [манаграфія] / У. А. Лобач. - Мінск : Тэхналогія, 2013. - 510 с.
Abstract: Манаграфія прысвечана семантыцы і рытуальнай функцыянальнасці базавых элементаў традыцыйнага культурнага ландшафту беларусаў як прыроднага, так і антрапагеннага паходжання ў сістэме іх узаемасувязі і ўзаемаабумоўленасці. На падставе шырокага кола этнаграфічных, фальклорных, лінгвістычных крыніц ахарактарызаваны касмаганічныя заканамернасці фармавання і касмалагічныя параметры жыццёвай прасторы беларусаў, якія знайшлі сваё ўвасабленне ў міфапаэтычнай карціне свету і адлюстраваныя ва ўсіх праявах традыцыйнай духоўнай культуры этнасу. Асаблівая ўвага ў даследаванні адведзена феномену сімвалічнай трансгранічнасці ў структуры культурнага ландшафту і тэмпаральным аспектам яго функцыянавання. Прааналізавана інфармацыйная прагматыка элементаў культурнага ландшафту ў рамках традыцыйнай супольнасці, і ў прыватнсці функцыя аб'ектывацыі лакальнай гісторыі ў кантэксце гісторыі агульнаэтнічнай. У кнізе шырока скарыстоўваюцца матэрыялы палявых этнаграфічных даследванняў, праведзеных аўтарам у перыяд 1992-2012 гг.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Этнология
Этнография Беларуси
Традиционная культура белорусов
Белорусский фольклор
Этналогія беларусаў
Этнаграфія беларусаў
Традыцыйная культура беларусаў
Народная культура
Этнічная культура
Міфасемантыка
Касмагонія
Фальклор
Этнаграфічныя даследаванні
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/22788
Appears in Collections:Монографии

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-261.pdf11.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
262-510.pdf10.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.