Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/2306
Title: Гiсторыя археалагiчнага вывучэння полацкiх пасадау
Authors: Дук, Д. У.
Issue Date: 2009
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал. - 2009 - № 7 - С. 2-12.
Abstract: Упершыню прадстаўлена комплексная карціна гісторыі археалагічнага вывучэння полацкіх пасадаў – асноўных горадаўтвараючых адзінак Полацка IX – XVIII стагоддзяў. Вызначаны асноўныя этапы археалагічнага вывучэння. Прадстаўлена дынаміка фарміравання ўяўленняў аб гісторыі станаўлення пасадскай структуры Полацка. Вызначана суаднясенне ступені вывучэння асобных пасадаў паводле археалагічных даных. Паказана задача полацкай археалогіі – папаўненне крынічнай базы па развіццю левабярэжных пасадаў. Прадстаўлены вынікі археалагічных раскопак на старажытным полацкім гарадзішчы, дзе быў выяўлены культурны пласт з ляпной керамікай.
Keywords: История
полоцкие посады
белорусские города
археологические исследования
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/2306
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2009, №7
История и археология Полоцка и Полоцкой земли в IX-XVIII вв.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-12.pdf368.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.