Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/23099
Title: “Плаціць або не плаціць”: этыка і міфалогія падзякі ў сістэме знахарства
Authors: Валодзіна, Т. В.
Issue Date: 2018
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Валодзіна, Т. В. “Плаціць або не плаціць”: этыка і міфалогія падзякі ў сістэме знахарства / Т. В. Валодзіна // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў [Электронны рэсурс] : электрон. зб. навук. арт. ІV міжнар. навук. канф. да 50-годдзя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, Полацк, 19–20 крас. 2018 г. / Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт ; пад агул. рэд.: А. І. Корсак. – Наваполацк, 2018. – С. 256.
Abstract: Плата лекару, якая ў традыцыі ўяўлялася справай абавязковай і ў межах рытуалу неабходнай, у артыкуле разглядаецца ў трох хоць і даволі аўтаномных, але і ўзаемавыводных і ўзаеманакладальных ключавых аспектах: этыкі, міфалогіі і рэлігіі (у форме народнага хрысціянства). Пытанне неабходнасці платы і надзвычайныя прарочыя здольнасці лекара асабліва ярка і наглядна ўвасобіліся ў блоку аповядаў пра схаваны пачастунак.=A fee for the healer, what appeared to be compulsory for the tradition and obligatory for the ritual, is analyzed in the article from the perspective of three although quite autonomous, but deriving from one another and overlapping key aspects: ethics, mythology and religion (in the form of folk Christianity). The issues of the necessity of payment and healer’s extraordinary prophetic abilities are embodied especially brightly and vividly in the stories about hidden treats.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Беларускае Падзвінне-2018
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/23099
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне. 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Валодзіна_с256-263.pdf155.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.