Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/23122
Title: Знаходкі новых тыпаў ювелірных інструментаў на тэрыторыі Полацка
Authors: Магалінскі, І. У.
Issue Date: 2018
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Магалінскі, І. У. Знаходкі новых тыпаў ювелірных інструментаў на тэрыторыі Полацка / І. У. Магалінскі // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў [Электронны рэсурс] : электрон. зб. навук. арт. ІV міжнар. навук. канф. да 50-годдзя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, Полацк, 19–20 крас. 2018 г. / Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт ; пад агул. рэд.: А. І. Корсак. – Наваполацк, 2018. – С. 49-55.
Abstract: Разглядаюцца новыя тыпы інструментаў і прыстасаванняў полацкіх ювеліраў, якія былі знойдзены падчас апошніх даследаванняў на тэрыторыі горада, а таксама перададзеныя з прыватных збораў. Робіцца выснова, што новыя знаходкі розных тыпаў плавільнага посуду і металічных ліцейных інструментаў падкрэсліваюць выкарыстанне полацкімі рамеснікамі найбольш прагрэсіўных для свайго часу рамесных прыёмаў і тэхнік.=New types of tools and devices of Polotsk jewellers that were found during the latest research in the town are considered, as well as the ones delivered from private collections. It is concluded that new findings of different types of melting vessels and metal foundry tools emphasize that artisans used the most advanced handicraft techniques and technologies of the time.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Беларускае Падзвінне-2018
Археалогія Полацка
Гісторыя матэрыяльнай культуры
Ювелірнае рамяство
Ювелірныя інструменты
Polotsk archaeology
history of material culture
jewellery craft
jewellery tools
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/23122
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне. 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магалінскі_с49-55.pdf278.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.