Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/2327
Title: Мастацкае народазнауства як феномен
Authors: Бароўка, В. Ю.
Issue Date: 2009
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал. - 2009 - № 7 - С. 127-130.
Abstract: Даследуецца змястоўная і фармальная спецыфіка мастацкага народазнаўства, падкрэсліваецца яго бінарная прырода, вызначаецца семантыка-функцыянальная роля, адзначаецца полівалентнасць і шматаспектнасць народазнаўчага матэрыялу ў структуры літаратурных твораў. Мастацкае народазнаўства напаўнялася розным зместам на кожным з этапаў развіцця грамадства ўвогуле і пэўнага народа ў прыватнасці. Акцэнтуецца, што даследаванне народазнаўчага матэрыялу, пададзенага пісьменнікамі ў літаратурных творах, павінна грунтавацца на ўліку складанай прыроды мастацкага адлюстравання свету і чалавека. Асноўнае прызначэнне мастацтва і літаратуры як аднаго з яго відаў заключаецца ў эстэтычным асваенні свету, а гэтае асваенне суб’ектыўнае, індывідуальнае, асобаснае, падуладнае ўплывам і мастацкага, і пазамастацкага характару, найперш псіхалагічнага і сацыяльнага.
Keywords: Литературоведение
народоведение
литературные произведения
народоведческие материалы
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/2327
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2009, №7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127-130.pdf187.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.