Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/24292
Title: Заходнееўрапейскія тэкстыльныя пломбы XVI–XVII стст. з тэрыторыі Полацка (у зборы Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка)
Authors: Калбека, Л. Р.
Калбеко, Л. Г.
Other Titles: Западноевропейские текстильные пломбы XVI–XVII вв. с территории Полоцка (в собрании Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника)
Western European textile seals of the 16 th–17th centuries on the territory of Polotsk (in the collection of the National Polotsk history and culture museum-reserve)
Issue Date: 2019
Publisher: Гродна : Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы
Citation: Калбека, Л. Р. Заходнееўрапейскія тэкстыльныя пломбы XVI–XVII стст. з тэрыторыі Полацка (у зборы Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка) / Л. Р. Калбека // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-год. Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-год. гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы. У 2 ч. Ч. 2 / рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна : ГрДУ, 2019. — С. 236–237
Abstract: Представлены западноевропейские текстильные пломбы, обнаруженные на территории Полоцка. Рассмотрены 4 находки, 2 из которых выявлены при осуществлении археологических раскопок на Верхнем и Нижнем замках, а 2 являются случайными находками с Заполоцкого посада. Пломбы датируются ХVI–ХVII вв. Одна из них происходит из Антверпена, еще одна – из Антверпена или Диксмуда
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
тэкстыльныя пломбы
свінцовыя пломбы
гандаль
Полацк
Антверпен
Дыксмуд
сфрагістыка
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
текстильные пломбы
свинцовые пломбы
торговля
Полоцк
Антверпен
Диксмуд
сфрагистика
textile seals
trade
Polotsk
Antwerp
Dixmude
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/24292
Appears in Collections:Другие изданияItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.