Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/24655
Title: Асаблівасці пахавальнай практыкі насельніцтва Полацка ў ХVII ст.
Authors: Чараўко, В. У.
Other Titles: Особенности погребальной практики населения Полоцка в XVII в.
Issue Date: 2019
Publisher: Полацк : Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік
Citation: Чараўко, В. У. Асаблівасці пахавальнай практыкі насельніцтва Полацка ў ХVII ст. / В. У. Чараўко // Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць: да 390-годдзя Сімяона Полацкага : матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Полацк, 21–22 лістапада 2019 г. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. — С. 228–237
Abstract: У ХVII ст. жыхароў Полацка найчасцей хавалі на прыхрамавых некропалях. Прадстаўнікоў гарадской вярхушкі і вышэйшае духавенства маглі хаваць у цэрквах: пад падлогай драўляных, у скляпах мураваных храмаў; у нішах у храмавых сценах. Пажаданні мяшчан адносна пахавання ўносіліся ў тэстаменты. Канфесійная дыферэнцыяцыя выклікала замацаванне могілак за католікамі, уніятамі, праваслаўнымі. Сацыяльная і канфесійная палярызацыя грамадства рабіла магчымым пераход парушэнне пахавальных традыцый. = В XVII в. жителей Полоцка в основном хоронили на прихрамовых некрополях. Представителей городской верхушки и высшего духовенства могли погребать в церквях: под полом деревянных и в подвалах каменных храмов; в нишах в стенах храма. Пожелания мещан относительно погребения вносились в завещания. Конфессиональная дифференциация вызвала закрепление кладбищ за католиками, униатами и православными. Социальная и конфессиональная поляризация общества приводила к нарушению погребальных традиций
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Полацк
17 стагоддзе
пахавальная практыка
пахавальны абрад
пахавальныя традыцыі
могілкі
прыхрамавыя некропалі
пахаванні ў храмах
тэстаменты
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Полоцк
17 век
погребальная практика
погребальный обряд
погребальные традиции
кладбище
прихрамовые некрополи
погребения в храмах
завещание
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/24655
Appears in Collections:Публикации в изданиях Республики Беларусь

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чараўко_2019а.pdf795.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.