Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/24737
Title: Народная школа у дакастрычнiцкi час : (паводле творау Я. Коласа)
Authors: Лухверчык, В. М.
Issue Date: 2008
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия E, Педагогические науки : научно-теоретический журнал. - 2008. - № 5. - С. 17-20.
Abstract: Даследуецца народная школа ў дакастрычніцкі час (паводле твораў Я. Коласа). Творы мастацкай літаратуры могуць стаць прадметам гісторыка-педагагічнага аналізу, асабліва калі іх стваральнік прафесійна займаўся адукацйна-выхаваўчай справай. З пункту гледжання гісторыі педагогікі, творы Я. Коласа даюць магчымасць пазнаеміцца з асаблівасцямі арганізацыі народнай адукацыі ў Беларусі канца XIX – пачатку XX стагоддзя: асноўнымі тыпамі школ (хатняя, дзяржаўная, нелегальная), адносінамі сялян да навучання, прафісійнымі магчымасцямі настаунікаў і інш. У сувязі з тым, што пісьменнік скончыў у 1902 годзе Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю і некаторы час займаўся педагагічнай дзейнасцю, яны маюць гістарычную дакладнасць, хоць і не пазбаўлены некаторых мастацкіх дапаўненняў (накшталт наяўнасці ў Лабановіча рэвальвера («На ростанях»)). Ідэя стварэння ныцыянальнай сістэмы адукацыі была пазначана яшчэ ў творах вядомых беларускіх пісьменнікаў, паэтаў, палітычных дзеячаў другой паловы XIX стагоддзя: В. Дуніна-Марцінкевіча, К. Каліноўскага, А. Кіркора, А. Багдановіча і інш.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/24737
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2008, № 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-20.pdf433.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.