Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/25170
Title: Каляндарныя памiнальныя абрады беларусаў Падзвiння (па матэрыялах ХIХ – пачатку ХХI ст.)
Authors: Аўсейчык, У. Я.
Other Titles: Tradycyjne żałobne obrzędy białorusinów (od XIX do początków XXI wieku) = Traditional calendar funeral rituals of belarusian people (the period from the 19th century to the beginning of the 21st century)
Issue Date: 2015
Publisher: Białystock : Białorutenistika Białostocka
Citation: Аўсейчык, У. Я. Каляндарныя памiнальныя абрады беларусаў Падзвiння (па матэрыялах ХIХ – пачатку ХХI ст.) / У. Я. Аўсейчык // Białorutenistika Białostocka. – 2015. – T.7. –S. 313-331
Abstract: Na podstawie materiału badawczego obejmującego okres od XIX do początków XXI wieku omówiono tradycyjne żałobne obrzędy Białorusinów. Przeanalizowano żałobną tradycję na Dzień Zmarłych, Zielone Świątki, „Radanica” i Wielkanoc. Scharakteryzowano warianty nazw obrzędów, wskazano na ich cechy regionalne oraz lokalne różnice, opisano chronologię obrzędów i ich stan współczesny.Wyniki badań mogą zostać wykorzystane przy analizie światopoglądu i wierzeń Białorusinów, jak również przy rozwiązywaniu problemów natury etycznej związanych z historią regionu
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Этнаграфія Беларусі
традыцыйная культура
народны каляндар
пахавальны абрад
Дзяды
Зялёныя святкі
Радуніца
kultura tradycyjna
kalendarz narodowy
obrzędowość żałobna
Dzień Zmarłych
Zielone Świątki
Radanica
traditional culture
national calendar
funeral rituals
All Souls’ Day
Pentecost
Radanitsa
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/25170
Appears in Collections:Публикации в зарубежных изданиях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BBtom7_Ausejcyk_U.pdf265.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.