Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/2525
Title: Аутарскiя (аказiянальныя) дзеясловы з суфiксам -i- (-ы-) у мове беларускай паэзii другой паловы XX стагоддзя
Authors: Солахаў, А. В.
Issue Date: 2008
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал. - 2008. - № 1. - С. 194-198.
Abstract: У артыкуле на багатым фактычным матэрыяле аналізуюцца асаблівасці ўтварэння аўтарскіх (аказіянальных) дзеясловаў з суфіксам -і- (-ы-) у мове беларускай паэзіі 2-й паловы ХХ стагоддзя, разглядаецца іх значэнне. Аўтарскія (аказіянальныя) дзеясловы, утвораныя з дапамогай суфікса -і- (-ы-), маюць рознае словаўтваральнае значэнне, якое залежыць ад семантыкі ўтваральнай асновы, адсутнасці або наяўнасці метафарычнасці, спалучэння з іншымі словамі ў сказе. Прадуктыўнасць аўтарскіх дзеясловаў з суфіксам -і- (-ы-) тлумачыцца вялікімі патэнцыяльнымі магчымасцямі іменных лексіка-граматычных груп, якія з’яўляюцца неабмежаванай базай для ўтварэння словатвораў са значэннем працэсуальнасці. Асабліва лёгка суфікс -і- (-ы-) далучаецца да асноў назоўнікаў, не сустракаючы перашкод ні марфаналагічнага, ні семантычнага характару.
Keywords: Языкознание
авторские глаголы
анализ текстов
словообразование
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/2525
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2008, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
194-198.pdf352.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.