Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27095
Title: Міжлітаратурны дыялог у асэнсаванні творчасці Сяргея Ясеніна яго літаратурнымі сучаснікамі (па матэрыялах беларускага друку)
Other Titles: INTERLITERARY DIALOGUE IN UNDERSTANDING CREATIVITY OF SERGEI YESENIN BY HIS LITERARY CONTEMPORARIES (ACCORDING TO THE BELARUSIAN PRESS)
Authors: Лапцёнак, І. Б.
LAPTSIONAK, I.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
Літаратурны працэс
Творчая індывідуальнасць пісьменніка
Рэцэпцыя
Мастацкі пераклад
Наследаванне
Літаратурна-крытычнае асэнсаванне
Literary process
Creative personality of the writer
Reception
Literary translation
Inheritance
Literary-critical comprehension
Issue Date: Mar-2021
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Лапцёнак, І. Б. Міжлітаратурны дыялог у асэнсаванні творчасці Сяргея Ясеніна яго літаратурнымі сучаснікамі (па матэрыялах беларускага друку) / І. Б. Лапцёнак // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2021. - № 2. - С. 33-37.
Series/Report no.: Серия A, Гуманитарные науки;2021. - № 2
Abstract: Артыкул прысвечаны вывучэнню беларускага кантэксту літаратурнай спадчыны С. Ясеніна ў працэсе міжлітаратурнага ўзаемадзеяння. Асаблівая ўвага ўдзяляецца праблеме ўспрымання творчасці паэта яго літаратурнымі сучаснікамі. На аснове матэрыялаў беларускага друку разглядаюцца актуальныя аспекты асэнсавання творчай індывідуальнасці паэта па некалькіх напрамках: літаратуразнаўчыя і літаратурна-крытычныя даследаванні, мастацкія прысвячэнні, наследаванні і пераклады. Шляхам іх вывучэння вызначаны асноўныя канцэптуальныя падыходы, якія адлюстроўваюць асаблівасці рэцэпцыі творчасці С. Ясеніна ў Беларусі ў 1920–1930-я гг.= The article is devoted to the study of the Belarusian context of S. Esenin 's literary heritage in the process of interliterary interaction. Special attention is paid to the problem of perception of the poet's work by his literary contemporaries. On the basis of materials of the Belarusian press the actual aspects of comprehension of S. Esenin's creative individuality in several directions are considered: literary and literary-critical works, literary dedications, inheritances and translations. By studying them, the main conceptual approaches were identified, reflecting the peculiarities of the perception of S. Yesenin's work in Belarus in the 1920s and 1930s.
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27095
ISSN: 2070-1608
Appears in Collections:2021, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лаптенок_2021-2.pdf241.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.