Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/27112
Title: Археалагічныя раскопкі на познесярэдневяковым могільніку каля в. Міхалінава Лёзненскага раёна ў 2016 г.
Authors: Чараўко, В. У.
Charauko, V.
Other Titles: The Archaeological Excavations at the Late-Medieval Cemetery Near Mikhalinava Village of Liozna District in 2016
Issue Date: 2021
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Чараўко, В. У. Археалагічныя раскопкі на познесярэдневяковым могільніку каля в. Міхалінава Лёзненскага раёна ў 2016 г. / В. У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2021. - № 1. - С. 200-205.
Abstract: Артыкул прысвечаны апісанню археалагічных раскопак на познесярэдневяковым грунтовым могільніку каля вёскі Міхалінава Лепельскага раёна ў 2016 г. Было адкрыта 26 пахаванняў, якія ўтрымлівалі парэшткі не менш, чым 32 індывідаў (9 мужчын, 8 жанчын, 5 дзяцей, 8 дарослых неўстаноўленага полу і 2 індывідаў, чый пол і ўзрост не вызначаны). Пахаванні размешчаны на рознай глыбіні ў 4 гарызонтах. Касцякі арыенціраваны галавой на захад (3 пахаванні), у тым ліку з адхіленнямі да поўначы (11 пахаванняў) і да поўдня (3 пахаванні). У запаўненні магільных ям 15 пахаванняў выяўлены рэшткі трун. Пахавальны інвентар выяўлены ў 2 пахаваннях і прадстаўлены нацельнымі крыжыкамі. Таксама знойдзены крыжык, пярсцёнак, дэталь галаўнога ўбору, 2 манеты (верагодна, з парушаных пахаванняў). У культурным слаі могільніка прадстаўлены фрагменты керамікі ХV – ХІХ стст.= The article describes archaeological excavations at the ground cemetery near Mikhalinava village of Liozna district in Vitebsk region in 2016. 26 burials that contained the remains of at least 32 people (probablyg 9 men, 8 women, 5 children, 8 and people, whose sex could not be determined and 2 people, whose sex and age could not be determined) were open. Burials were placed in four layers. The heads of skeletons are oriented to the West (3 burials), to the West with deviation to the North (11 burial), and to the West with deviation to the South (3 burials). Remains of coffins have been found in in the filling of grave pits of 15 burials. A crosses have been found in 2 burials. Fragments of pottery from the 15th to the 19th centuries were discovered.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Беларускае Падзвінне
Археалагічныя даследаванні
Пахавальныя помнікі ХV – ХVIII стст.
Пахаванні
Пахавальны інвентар
Belarusian Dvina region
Archaeological excavations
Funerary monuments of the 15th–18th centuries
Burials
Grave goods
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/27112
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2021, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
200-205.pdf437.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.