Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/27549
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМагалінскі, І. У.-
dc.contributor.authorКенько, П. М.-
dc.contributor.authorMahalinski, I.-
dc.contributor.authorKenko, P.-
dc.date.accessioned2021-06-22T11:59:27Z-
dc.date.available2021-06-22T11:59:27Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationМагалінскі, І. У. Вырабы з каляровых металаў Х–ХІ стст. з тэрыторыі гандлёва-рамесніцкага паселішча Бірулі (суадносіны тыпалагічных і металургічных груп) / І. У. Магалінскі, П. М. Кенько // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. арт. V міжнар. навук. канф., Полацк, 15–16 крас. 2021 г. / Полац. дзярж. ун-т ; пад агульн. рэд. А.І. Корсак (адк. рэд.), В.У. Чараўко, У.Я. Аўсейчыка. – Наваполацк : Полац. дзярж. ун-т, 2021. – С. 64.ru_RU
dc.identifier.isbn978-985-531-737-2-
dc.identifier.urihttps://elib.psu.by/handle/123456789/27549-
dc.descriptionАРХЕАЛОГІЯ І ФІЗІЧНАЯ АНТРАПАЛОГІЯ ПАЎНОЧНАЙ БЕЛАРУСІ І СУМЕЖНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ У ЕЎРАПЕЙСКІМ КАНТЭКСЦЕru_RU
dc.description.abstractПрыводзяцца вынікі даследавання карэляцыі паміж металургічнымі і тыпалагічнымі групамі артэфактаў Х-ХІ стст. з даследаванняў на тэрыторыі гандлёва-рамесніцкага паселішча Бірулі. Аўтары прыходзяць да высновы, што падчас вытворчасці асобных катэгорый вырабаў старажытныя ювеліры кіраваліся не толькі ліцейнымі якасцямі сплаваў, але таксама сферай выкарыстання і функцыяналаьным прызначэннем гатовай прадукцыі. У той жа час адзначаецца, што выявіць строгую адпаведнасць паміж металургічнай групай і тыпам канкрэтнага вырабу ў ходзе праведзенага даследавання не атрымалася.=The article presents the results of research of the correlation between the metallurgical and typological groups of artifacts of the X-XI centuries made from studies on the territory of the trade and craft settlement of Biruli. The authors conclude that during the pro-duction of certain categories of products, ancient jewelers were guided not only by the casting qualities of the alloys, but also by the scope of use and functional purpose of the finished product. At the same time, it is noted that it was not possible to identify a strict correspondence between the metallurgical group and the type of a particular product in the course of the studyru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherПолоцкий государственный университетru_RU
dc.relation.ispartofБеларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. 2021be_BE
dc.subjectГосударственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические наукиru_RU
dc.subjectГосударственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукіru_RU
dc.subjectБеларускае Падзвінне-2021ru_RU
dc.subjectАрхеалогія Беларусіru_RU
dc.subjectГісторыя старажытнай тэхналогііru_RU
dc.subjectЮвелірнае рамяствоru_RU
dc.subjectАрхеаметалургіяru_RU
dc.subjectArcheology of Belarusru_RU
dc.subjectHistory of ancient technologyru_RU
dc.subjectJewelry craftru_RU
dc.subjectArcheometallurgyru_RU
dc.titleВырабы з каляровых металаў Х–ХІ стст. з тэрыторыі гандлёва-рамесніцкага паселішча Бірулі (суадносіны тыпалагічных і металургічных груп)ru_RU
dc.title.alternativePRODUCTS MADE OF NON-FERROUS METALS OF 10TH-11TH CENTURIES FROM THE TERRITORY OF THE TRADE AND HANDICRAFT SETTLEMENT OF BIRULI (THE RATIO OF TYPOLOGICAL AND METALLURGICAL GROUPS)ru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udc902.2:739-
dc.citation.conferenceБеларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. 2021be_BE
dc.citation.spage64ru_RU
dc.citation.epage70ru_RU
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магалінскі І.У., Кенько П.М._с-64-70.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.